جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه تهران طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب ‌و کار هشدار دادند.

بخشی از متن این نامه به شرح زیر است:

بر اساس طرح مذکور، کسب حداقل 70 درصد امتیاز میانگین 1 درصد داوطلبان با بالاترین امتیاز ملاک پذیرش کارآموز توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوۀ قضاییه خواهد بود.

خطری که نه تنها تهدیدی جدی برای حقوق ملت با ورود بی‌سوادی و فساد به دنیای عدالت‌خواهی به شمار می‌رود، بلکه با کسب‌وکار تلقی شدن و قرار دادن آن در ردیف دیگر مشاغل با نگاه اقتصادی صرف استقلال نهاد وکالت را نیز تهدید می‌کند.

همان‌گونه که برای تبدیل شدن به یک پزشک که مستقیما با جان مردم در ارتباط است ضروری است تمامی معیارها و پارامترهای تخصصی و فنی رعایت شود و پر واضح است که قائل بودن به ملاک کسب 70 درصد امتیاز یک درصد اول هر کانون ضرری جبران‌ناپذیر به حقوق ملت با مجاز دانستن ورود افرادی بدون حداقل دانش حقوقی لازم به دنیای وکالت وارد‌ خواهد کرد.

در نهایت؛ نگاه نادرست به پدیده‌ای عمومی-اجتماعی و تلاش برای صرفا اقتصادی تلقی کردن آن نه تنها منجر به رفع انحصار و حل مشکلات فعلی نخواهد شد؛ بلکه جوهره‌ی نهاد وکالت از معنا تهی خواهد شد و روشن است که این پدیده منتج به فسادی سیستماتیک در عرصه‌ی حقوق ملت خواهد شد.

اگرچه به نظر می‌رسد این حوزه نیازمند اصلاحات است اما پر واضح است که این مسیر اصلاح، مسیر صوابی برای حل مشکلات فعلی نیست.

نظر به ادله‌ی فوق، اینجانبان دانشجویان حقوق دانشگاه تهران توجه نمایندگان محترم را به خطرات و آسیب‌های مترتب بر تصویب تبصره مذکور جلب می‌نماییم و خواستار عدم تصویب آن هستیم./ ایلنا