رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: انتظار مردم از نمایندگان این است رفع مشکلات اقتصادی کشور را ضروری بدانند.

عیسی امینی رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بیان کرد: اگر نمایندگان مجلس، مردم را به عنوان اعضای هیأت منصفه کشور تصور کنند، نباید تردید کنند که اکثریت قریب به اتفاق مردم، این طرح را محدودکننده‌ حقوق خود می‌دانند نه صیانت از کاربران مجازی و اساساً ورود به آن را بی‌توجهی به مشکلات اساسی و محدود کردن خود می‌دانند.

وی ادامه داد: تصویب این طرح، بیش از آن که موجب صیانت از حقوق مردم باشد، موجب صیانت مدیران از تیغ نقد و لزوم پاسخگویی و‌ مسئولیت‌پذیری و مانع بهبود شرایط است. به عنوان مثال طی چند هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی به خویشاونددوستی در تعیین مناصب اعتراض شده و یکی از مسئولان ناچار شد داماد خود را علیرغم تمایلش، کنار بگذارد؛ این نقش و کارکرد فضای مجازی است.

رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: این طرح عملاً فعالیت معمولی در فضای مجازی را به نوعی مستلزم مجوز و حساسیت و محدودیت می‌سازد. حتی اگر چنین موضوعی در قالب لایحه پیشنهادی توسط دولت مطرح می‌شد، اتفاقاً نمایندگان باید با نقد آن، مانع از تصویبش می‌شدند، نه اینکه برخلاف خواست آحاد مردم مبتکر آن باشند.

امینی اضافه کرد: مجلس باید درد مردم را بشنود، به بررسی و تصویب قوانینی بپردازد که دغدغه اصلی مردم باشد؛ انتظار مردم از نمایندگان این است رفع مشکلات اقتصادی کشور را ضروری بدانند. مجلس از نظر حقوق اساسی خانه واقعی ملت است و باید بیانگر اراده ملت و نماینده آنها در مطالبه‌گری از سیستم باشد. تاریخ تقنین ایران نشان می‌دهد که در غیر این صورت زود هنگام اعتماد عمومی را از دست خواهد داد./ ایلنا