مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری اظهار داشت: در خصوص ارائه کارت واکسن کرونا برای واحدهای صنفی هیچ رایی از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشده است.

مجید بشیری، مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا برخی ادعاها مبنی بر این که دیوان عدالت اداری رای به پلمب نشدن واحدهای صنفی در صورت نزدن واکسن داده است؟ بیان کرد: سندی منتسب به دیوان در قالب دادنامه در فضای مجازی منتشر شد که این سند جعلی بوده و به هیچ وجه چنین رایی صادر نشده است.

وی ادامه داد: حتی مفاد این رای به نحو ناشیانه‌ای جعل شده و از سربرگ آرای قدیم دیوان که مربوط به ساختمان شش سال پیش دیوان بوده، استفاده شده است و به هیچ وجه مشخصات شاکی، طرف شکایت و شعبه صادرکننده رای مشخص نیست.

بشیری افزود:​ تا این لحظه دادنامه‌ای از سوی شعب دیوان عدالت اداری در این خصوص صادر نشده است./ ایسنا