دکتر نعمت احمدی با اشاره به اظهارات رییس قوه قضاییه درباره ضرورت تببین اصل 90 قانون اساسی درباره شکایت از قوا اظهار داشت: در ایران اصولا امکان شکایت نیست و ما همان نظارت را داشته باشیم کافی است.

دکتر نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه «مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا تبیین نشده است»، بیان کرد: متاسفانه دولت همیشه حاشیه امنی داشته است و شیوه خاصی برای شکایت از دولت نداشتیم یا اصلا نمونه و رویه ای نداشته‌ایم. علاوه بر آن معنی دولت مشخص نیست که منظور از دولت کیست؟ آیا دولت، حاکمیت است یا قوه مجریه؟

وی ادامه داد: در ایران اصولا امکان شکایت نیست؛ ما همان نظارت را داشته باشیم، کافی است.

این حقوقدان افزود: افراد قوای سه گانه را نقد می‌کنند ولی اینکه این نقدی که من به شخصه انجام میدهم، به نتیجه برسد را نداریم.

این عضو کانون وکلای مرکز اضافه کرد: به عنوان مثال در مجلس وقتی تحقیق و تفحص می‌گذارند، نتیجه تحقیق و تفحص شکایت تلقی می‌شود و شاکی در اینجا مجلس است؛ زیرا حق اجازه تحقیق و تفحص را داده است اما در بقیه موارد چنین چیزی نداریم. دیوان عدالت، سازمان بازرسی، محاکم و دادگاه‌ها وجود دارد و هست اما اینکه مستقیما بتوان از عملکرد سه قوه آن‌گونه که در قانون اساسی آمده یک پرونده‌ای به نتیجه برسد را پیدا نکردم./ ایسنا