وکیل محمد علی نجفی خبر داد: دادستان تهران با تقاضای آزادی مشروط موکلم موافقت نکرده است.

حمیدرضا گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی در این رابطه بیان کرد: طبق قانون، هر فردی که یک سوم مجازات خود را طی کرده باشد و اخلاق و رفتارش مورد تایید زندان واقع شود، می‌تواند تقاضای آزادی مشروط کند و دادستان هم می‌تواند با این موضوع موافقت کند.

وی ادامه داد: آقای نجفی به 60 ماه حبس محکوم شده و یک سوم مجازات وی می‌شود 20 ماه، موکل بنده از خردادماه سال 98 بازداشت شده و بر این اساس وی در داخل 30 ماه حبس خود است.

گودرزی افزود: محمدعلی نجفی دو بار تقاضای آزادی مشروط کرده است؛ زندان در هر مرتبه حسن اخلاق و رفتار موکل بنده را تایید کرده اما دادستان تهران با این موضوع موافقت نکرده است.

وکیل نجفی اضافه کرد: پرونده از سوی دادستان تهران به سمت پزشکی قانونی ارجاع شده است، پزشکی قانونی درباره وضعیت جسمانی محمدعلی نجفی گفته که چشمان وی نیاز به عمل جراحی فوری دارد، همچنین موکل بنده دارای بیماری قلبی و دیابت است اما علیرغم نظر پزشکی قانونی دادستان‌تهران با آزادی مشروط موکل بنده موافقت نکرده است.

وی تصریح کرد: دو مرتبه با آزادی مشروط موکل بنده مخالفت شده است و باید تاکید کنم که آقای نجفی اکنون در زندان اوین است و آخرین بار به  مرخصی سه روزه در ماه گذشته رفته است.

گودرزی گفت: موکل بنده سن بالایی دارد و تحمل زندان برای وی سخت است زیرا وی دارای بیماری است و خطر جانی او را تهدید می‌کند و باید دوباره از دادسرا تقاضا کنیم تا پرونده وی را مورد بررسی قرار دارد؛ زیرا رفتار وی در زندان مورد تایید مسئولان است و تنها دادستان باید با این موضوع موافقت کند./ باشگاه خبرنگاران جوان