کامران آقایی اظهار داشت: کمیسیون اصل 90، حق تحقیق مستقیم، بازرسی و گزارش از تمام قوا را دارد و مسئولان دارای سمت باید به کمیسیون پاسخ گویند وگرنه مجازات خواهند شد.

کامران آقایی در ارتباط با صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضائیه درباره تبیین شیوه کار کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره شکایت از عملکرد هر یک از سه قوه، البته همراه با کاستی‌هایی، روش‌هایی پیش‌بینی شده است؛ مثلا، برای شکایت از اقدام‌ها و تصمیم‌های قوه مجریه، دیوان عدالت اداری تشکیل شده است که شاکیان حق مراجعه به آن را دارند.

وی ادامه داد: یا مثلا اگر دادگستری به تکلیف خود برای مجازات مجرمان نکوشد و یا با نقض قانون و یا سوء تعبیر از آن، بیگناهان را به کیفر برساند، اشخاص حق دارند تا نزد کمیسیون اصل 90 دادخواهی کنند.

آقایی افزود: به موجب قانون، این کمیسیون حق تحقیق مستقیم و بازرسی و گزارش از تمام قوا را دارد و مسئولان دارای سمت ‌باید به کمیسیون پاسخ گویند وگرنه مجازات خواهند شد. روشن است که اگر کمیسیون دادخواهی را درست تشخیص دهد و یا عدم انجام وظایف از سوی قوا را احراز کند، می‌تواند تخلف را به مراجع دارای صلاحیت، ارجاع و تقاضای رسیدگی کند یا موضوع را به اطلاع همگان برساند، اما به دلیل فقدان سازوکارهای قانونی فعلا نمی‌تواند در این باره حکم صادر کند یا ضمانت اجرائی برای اقدامات خود در نظر بگیرد.

وی اضافه کرد: شکایت‌ها از مجلس قانونگذاری نیز در کشورها به دو صورت برون پارلمانی و درون پارلمانی صورت می‌گیرد؛ مراجع برون پارلمانی، متشکل از حقوقدانان و کارشناسان و نمایندگان افکار عمومی است و در نظام درون پارلمانی با توجه به تأکید بر استقلال قوه قانونگذاری، کوشش می‌شود که خود مجلس به تخلفات نمایندگان رسیدگی کند که در کشورمان، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان به این امور رسیدگی می‌کند. البته متأسفانه سازوکار و ضمانت اجرای رسیدگی‌های مجلس معلوم نیست و در نهایت به نظر می‌رسد که تخلفات به دادگستری ارجاع می‌شود.

کامران آقایی در پایان گفت: به این لحاظ مراجعی برای شکایت پیش‌بینی شده است، اما در مجموع به دلیل سازوکارهای مبهم و خلاء‌های قانونی این شکایت‌ها به فرجام مناسبی نمی‌رسد و افکار عمومی را قانع نمی‌کند./ ایسنا