علی مجتهدزاده در یادداشتی نوشت: تاکنون حتی یک مورد وجود نداشته که هشتگ زدن توانسته باشد باعث جلوگیری از حکم قصاص فردی شود.

علی مجتهدزاده در یادداشتی نوشت: این روزها احساس خطر از تائید حکم قصاص برومند نجفی، محیط بان کرمانشاهی یگان حفاظت محیط زیست کشور بسیاری را نگران کرده و به واکنش گسترده وا داشته است؛ اما از نظر آشنایان به امور قضایی موضوع نگران کننده تر اتفاقا همین واکنش‌هایی است که می تواند امیدها برای جلوگیری از اجرای این حکم را شدیداً کاهش دهد. شکی نیست که قریب به اتفاق این واکنش ها از روی خیرخواهی و با اهدافی انسانی و متعالی انجام می شود؛ اما مهم این است که به دلیل عدم اشراف به مسایل قضایی عموم افرادی که دست به این واکنش ها می زنند، این خطر وجود دارد که همین واکنش ها حتی نتیجه عکس بدهند. عموما حملاتی که به اولیاء دم در این پرونده ها صورت می‌گیرد و آنها را در مظان اتهامات اخلاقی قرار می دهد، نه تنها در تصمیم آنها تاثیری ندارد بلکه عزم خیلی ها را برای اجرای حکم قصاص بیشتر می کند؛ یعنی تلاشی که قرار بوده به نفع محکوم باشد به قیمت جان وی تمام می‌شود.

در جریان گرفتن رضایت برای توقف حکم قصاص یک محکوم که عن قریب باید پای چوبه دار برود، جای این بحث ها، هشتگ زدن های مجازی و وارد کردن فشار روانی به خانواده اولیاء دم نیست. ما چه تصمیم اولیاء دم را عادلانه بدانیم و چه ندانیم، چه حق آنها برای چنین تصمیم را قبول داشته باشیم و چه نداشته باشیم، چه قانون قصاص را بپذیریم و چه نپذیریم، در عمل جان یک محکوم به دست آنهاست و اگر هدف نجات آن محکوم است، با قوانین فعلی باید رضایت این افراد جلب شود. بر خلاف تصور عمومی که وجود دارد، کار گرفتن رضایت از اولیاء دم بسیار پیچیده تر و ظریف تر از این چیزهاست و نیاز به آشنایی جدی با موضوع و تجربه بالایی دارد. شاهد آن هم اینکه تاکنون حتی یک مورد وجود نداشته که فضاسازی رسانه ای، هشتگ زدن و ورود افراد غیرآشنا به موضوع توانسته باشد باعث جلوگیری از حکم قصاص فردی شود. پس اگر نگران جان محکومان به قصاص هستیم، باید بدانیم این روش اتکا به رفتارهای هیجانی و وسیع در رسانه و فضای مجازی عموما نتیجه عکس داده است./ ایلنا