مصطفی نیلی از انتقال موکلش به زندان سمنان خبر داد.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع کیوان صمیمی در این رابطه بیان کرد: موکلم صبح امروز به زندان سمنان منتقل شد.

وی ادامه داد: دادیار کرج انتقال کیوان صمیمی را به ندامتگاه کرج نپذیرفتند و گفتند که این کار غیرقانونی است و حکم را اجرا نکردند.

نیلی افزود: صمیمی سه‌شنبه شب به زندان رجایی‌شهر برده و این چند روز آنجا نگهداری شد. ایشان امروز صبح از رجایی شهر توسط دادیار اجرای احکام دادسرای ناحیه 33 شهید مقدسی به زندان سمنان منتقل شدند./ ایلنا