دستور موقت صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف برگزاری آزمون قضاوت سال 1400 لغو و از آن رفع اثر شد.

در پی ارسال لایحه‌ای از سوی معاون منابع انسانی قوه قضاییه به شعبه 29 دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه کاهش سقف سنی برای متقاضیان شرکت در آزمون قضاوت از 36 سال به 33 سال حسب نظر و دستور رییس قوه قضاییه بوده؛ لذا، تعارضی با مفاد آیین نامه مصوب رئیس قوه قضاییه ندارد و تایید مراتب فوق از سوی حوزه ریاست قوه قضاییه، قاضی شعبه 29 دیوان عدالت اداری که پیش از این دستور موقت دال بر توقف برگزاری این آزمون را صادر کرده بود دستور موصوف را لغو و از آن لغو اثر کرد.

با این تفاسیر برگزاری آزمون قضاوت در روز جمعه مورخ 1400/12/13 از نظر دیوان عدالت اداری بلامانع است./ ایسنا