رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اشاره به لزوم گرفتن مالیات از افرادی که درآمد هنگفت دارند، اظهار داشت: گرفتن مالیات نباید محدود به حقوق‌‌بگیران باشد.

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه بیان کرد: مالیات‌ستانی نباید محدود به حقوق‌‌بگیران شود؛ حدود 224 هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی وجود دارد که قریب به بودجه یک سال کشور است.

وی ادامه داد: باید افرادی که به فرار مالیاتی اقدام می‌کنند شناسایی شوند و با این امر، ضمن ساماندهی اقتصاد کشور، نسبت به کاهش اختلاف طبقاتی نیز اقدام کرد. از یک طرف فرار مالیاتی وجود دارد و از طرف دیگر نسبت به وصول منابع مالیاتی که شناسایی شده‌اند هم اقدام نمی‌شود.

خدائیان افزود: یکی از علل فرار مالیاتی، ناشی از عدم شفافیت در کشور است؛ سازمان امور مالیاتی باید به تمام منابع درآمدی افراد دسترسی داشته باشد و تمام دستگاه‌ها نیز باید بانک‌های اطلاعات مالی خود را در اختیار این سازمان قرار دهند. مالیات نیاز گسترده به شبکه اطلاعات دارد؛ اما دستگاه‌ها، اطلاعات خود را ملک شخصی دانسته و از دسترسی به سازمان امور مالیاتی خودداری می‌کنند.

وی اضافه کرد: متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور در بحث سیستمی و الکترونیکی کردن امور جزو دستگاه‌های پیشرو نیست و هنوز به سیاق سنتی عمل می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه طبق قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» باید ثبت شرکت‌ها تسهیل شود، لزوم نظارت پسینی سازمان امور مالیاتی جهت شناسایی شرکت‌های صوری را یادآور شد./ تسنیم