معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از بومی سازی مصاحبه های علمی و روانشناسی اداره کل جذب و گزینش قوه قضاییه با حضور تیم‌های حقوقدانان و روانشناسان خبر داد.

محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بکارگیری روش ها و آزمون های تستی سالیان گذشته به منظور جذب نیرو در سال های آتی صحیح نیست و باید با بروز رسانی و تولید ابزار علم نقطه بهبود را گسترش دهیم.

وی ادامه داد: روش ها و آزمون های تستی سرمایه های انسانی هر سازمانی نیز باید مطابق آن بومی سازی شود و روش ها مرتب در فرایند کنترلی مرور و اصلاح شود.

معاون رئیس قوه قضاییه همچنین از حضور دو گروه متخصص حقوقدان و روانشناس در تیم مصاحبه علمی خبر داد و افزود: از این پس، جلسات مصاحبه علمی و روانشناسی با حضور یک تیم چهار نفره متشکل از دو گروه متخصص در امر حقوقی و روانشناسی به کار خود ادامه می دهد تا این تیم مطابق برنامه های جدید تبیین شده، نظر مشترک جمعی ارائه دهند و در نهایت خروجی برنامه ها با تقویت مستمر و همسو با اهداف از پیش تعیین شده مورد رضایت مردم عزیز و دستگاه قضا باشد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اظهار امیدواری از همکاری مشترک این دو گروه در شناسایی شاخص های مورد نظر دستگاه قضا عنوان کرد: این اطمینان را می‌دهیم که در بررسی‌ها سلیقه شخصی مطرح نخواهد شد و بلکه با رعایت استاندارها و تولید گامی جدید با هدف بومی سازی مفاهیم و پایش مستمر، گذر معایب از فیلتر ارزیابی ها براحتی میسر نشود./ ایلنا