رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار داشت: با هماهنگی‌های صورت گرفته با دانشگاه آزاد اسلامی نتایج آزمون فوق العاده مرکز در روز دوشنبه اعلام خواهد شد.

حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون فوق العاده وکالت و آرزوی موفقیت برای مردودین در خصوص دلیل تاخیر ایجاد شده در اعلام نتایج بیان کرد: به سهم خود از بابت تاخیر ایجاد شده در اعلام نتایج از کلیه داوطلبان پوزش می طلبم. با هماهنگی های صورت گرفته با دانشگاه آزاد اسلامی نتایج آزمون فوق العاده مرکز انشاءالله در روز دوشنبه مورخ 1401/5/31 در سایت azmoon.org منتشر و اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: آزمون مذکور در 23 اردیبهشت ماه سال 1401 در 50 حوزه اصلی و 224 حوزه فرعی با کیفیت مطلوب برگزار شد. در رابطه با تأخیر در اعلام نتایج، صرف نظر از تحلیل‌ها و استدلال‌های گوناگون موافق و مخالف در خصوص تسری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به آزمون فوق العاده برگزار شده توسط مرکز، بر اساس ماده 5 قانون مذکور، کانون وکلا و مرکز وکلا هر ساله مکلف به برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش آموزش کشور گردیده و با حذف ظرفیت عددی، نصاب پذیرش در سهمیه آزاد، کسب حداقل هفتاد درصد(70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد(1%) حائزان بالاترین امتیاز و برای مشموالن بند(چ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور حداقل شصت درصد(60%) تعیین گردید.

عبدلیانپور افزود: متأسفانه برخی افراد با اظهار نظرهای نسنجیده موجب شبهه‌افکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی بر «نمره» یا «تراز» گردیدند و همین امر موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجری برگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تاخیر در اعلام نتایج آزمون فوق العاده بود.

وی اضافه کرد: براساس استعلام بعمل آمده و پاسخ دریافتی از سازمان سنجش، در محاسبه نمرات تراز و نرمال‌سازی، تعیین مقادیر پارامترهای میانگین و انحراف معیار بصورت قراردادی است و انتخاب مقادیر توسط سازمان سنجش براساس تجربه برگزاری آزمون‌های گذشته بوده و تغییر در این پارامترها در تعداد پذیرفته‌شدگان مؤثر است؛ بنابراین، محاسبات براساس نمره تراز، فاقد شفافیت در نحوه پذیرش است و لذا به جهت اینکه این موضوع می تواند مفاسد متعددی در پی داشته باشد و حق و حقوق داوطلبان ضایع گردد، مناسب ترین و سالم ترین معیار، بکارگیری نمره خام است./ میزان