کامبیز نوروزی با اشاره به رای صادره برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی تاکید کرد: تصورم این است که در مرحله تجدیدنظر این رای به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.

کامبیز نوروزی، در رابطه با ابعاد حقوقی پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگاری که احکام اولیه آنها در هفته قبل صادر شد، بیان کرد: این دو روزنامه‌نگار به سه اتهام محکوم شدند؛ اتهام اول همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اتهام دوم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اتهام سوم فعالیت تبلیغی علیه نظام.

وی ادامه داد:‌ در مورد اتهام اول یعنی اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، مساله اصلی و مهم این است که ایران در حال حاضر با هیچ کشوری رابطه مخاصمه ندارد. بین دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا، بیش از 4 دهه است که روابط سیاسی پرتنشی وجود دارد اما از نظر حقوقی و از نظر حقوق بین‌الملل، ایران و آمریکا رابطه مخاصمه ندارند. در عرف حقوق بین‌الملل رابطه مخاصمه به رابطه‌ای گفته می‌شود که دو طرف در آن وارد تجاوز یا جنگ شده‌اند که چنین رابطه‌ای مطلقا تحت هیچ شرایطی بین آمریکا و ایران وجود ندارد.

نوروزی افزود: علاوه بر این تشخیص اینکه چه دولتی رابطه مخاصمه با ایران دارد یا ندارد با قاضی نیست؛ بلکه با مراجع ذیربطی مثل وزارت امور خارجه است. در این زمینه دو شعبه دیوان عالی کشور در سال 92 و 95 تصریح کردند که اولاً ایران و آمریکا رابطه مخاصمه ندارند، ثانیاً تشخیص این موضوع با وزارت امور خارجه است؛ بنابراین، نیلوفر حامدی و الهه محمدی هر کار کرده باشند، بدون هیچ تردیدی نمی‌توانند طبق ماده 508 قانون مجازات اسلامی به عنوان رابطه با دولت متخاصم آمریکا محکوم شناخته شوند و برای آنها مجازات تعیین شود. اگر به زبان حقوق جزا بخواهیم بگوییم ارتکاب این جرم در حال حاضر به عنوان جرم محال شناخته می‌شود، یعنی جرمی اصلا ممکن نیست رخ بدهد. چرا؟ چون اصلا دولت متخاصم آمریکایی وجود ندارد.

وی افزود: در مورد اتهام اجتماع و تبانی حداقل ما از لحاظ قضایی نمی‌دانیم که چه اتفاقی افتاده و این‌ها چه کار کردند که دادگاه آن را اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور تلقی کرده است. به خصوص که باید توجه داشته باشیم این جرم، جرمی است که مرتکب آن باید عالما و عامدا مرتکب ابعاد آن شود. باید مشخص شود آنها با چه کسانی تبانی کردند، با چه کسانی نقشه ریخته‌اند که علیه امنیت کشور و ملت کار کنند و این کاری که علیه امنیت کشور کرده‌اند یا می‌خواستند انجام بدهند چه بوده است. در مورد این‌ها هیچ چیزی قانع‌کننده‌ای ما سراغ نداریم.

نوروزی اضافه کرد: در مورد فعالیت تبلیغی نظام هم باید بگویم یک روزنامه‌نگار وظیفه حرفه‌ای‌اش این است که اخبار را منتشر کند، حالا اینکه از این اطلاعات و از این اخبار کسی خوشش نمی‌آید یا نمی‌پسندد چنین خبرهایی منتشر شود، آن دیگر مشکل روزنامه‌نگار نیست.

وی در پایان گفت: تصورم این است که در مرحله تجدیدنظر این رای به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد. همانطور که عرض کردم مثلا در مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا حداقل می‌دانم که دو رای از دیوان عالی کشور صادر شده مبنی بر اینکه بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکا رابطه مخاصمه وجود ندارد؛ بنابراین، اگر به این تفسیر توجه شود بی‌شک آن اتهام اولی منتفی می‌شود، در مورد بقیه اتهامات هم باید دید که تشخیص قضات مرجع تجدیدنظر چه خواهد بود./ ایلنا