سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های‌ سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: در جلسه امروز دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در خصوص کنکور به اکثریت مطلق آراء مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های‌ سیاسی و مطبوعاتی در رابطه با دادگاه مطبوعات امروز بیان کرد: در جلسه امروز دادگاه، هیات منصفه مطبوعات مدیر مسئول روزنامه شرق  را به اتهام انتشار مطالب خلاف واقع در خصوص کنکور به اکثریت مطلق آراء مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست.

وی ادامه داد: اتهامات مهدی رحمانیان نشر مطالب خلاف واقع موضوع شکایت ‌سازمان سنجش آموزش کشور در مورد تیتر «همه حیران ماجرای کنکور» در تاریخ اول اسفند 1401 است.

نصراللهی اضافه کرد: مدیرمسئول روزنامه شرق در دفاعیات خود اتهامات را نپذیرفت و آن را عجیب دانست. مستشار دادگاه از مدیر مسئول شرق خواست مستندات لو رفتن سوالات سه روز قبل از برگزاری کنکور را بگویند که وی گفت: "الزامی ندارم منبع خودمان را لو دهیم."

نصراللهی در پایان افزود: رای دادگاه متعاقبا صادر خواهد شد./ ایسنا