فهرست کلانتری ها و پاسگاه های سراسر کشور (2767 مورد)


ایست و بازرسی منوجان استان کرمان

آدرس:کیلومتر 25 شهرستان منوجان به سمت بندر عباس

کلانتری 13 پرندک زرندیه استان مرکزی

آدرس:پرندک - ضلع غربی جاده قدیم زرندیه به تهران کیلومتر 65 اتوبان ساوه - تهران

پاسگاه قلعه نو زهک استان سیستان و بلوچستان

آدرس:زهک. روستای قلعه نو 28 کیلومتری شهرستان

پاسگاه مالکی تربت جام استان خراسان رضوی

آدرس:تربت جام- کیلومتر 45 جاده تربت جام به مشهد روستای سمیع آباد

پاسگاه چاه گچی خواف استان خراسان رضوی

آدرس:شهرستان خواف کیلومتر 101 جاده خواف تایباد روستای چاه گچی

پاسگاه انتظامی چاه حاجی نهبندان استان خراسان جنوبی

آدرس:استان خراسان جنوبی - روستای چاه حاجی 35 کیلومتری محور نهبندان به شهداد

مهیار شهرضا استان اصفهان

آدرس:محور جاده شهرضا به اصفهان روستای مهیار

کلانتری 14 شهری تازه شهر سلماس استان آذربایجان غربی

آدرس:7 کیلومتری غرب سلماس- شهرستان تازه شهر خیابان امام خمینی (ره)

کلانتری 15 تبریز استان آذربایجان شرقی

آدرس:خ پاستور ما بین تقاطع شریعتی و پاستور