مدارک لازم و چگونگی ثبت موسسه داوری

مؤسسۀ داوری نیز مانند مؤسسات حقوقی، از دستۀ مؤسسات غیرتجاری هستند که توسط ادارۀ ثبت شرکت ها ثبت می­شوند. دیوان عدالت اداری نیز تأسیس مؤسسه داوری را در حالی‌ که مؤسس، دارای پروانه وکالت نیست، تظاهر در امر وکالت می­داند. که با توجه به مادۀ 55 قانون وکالت، جُرم است، پس ثبتِ موسسۀ داوری در اداره ثبت شرکتها نیاز به مجوز وکالت دارد.

 

سایر مدارک لازم جهت ثبت مؤسسۀ داوری

1-. تکمیل دو نسخه تقاضانامه مؤسسات غیرتجاری

3- تکمیل دو نسخه اساسنامۀ مؤسسات غیرتجاری

4- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی)

5- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی) 

6- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ مؤسسه) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

7- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

8- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین صلح؛ مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.