مادامی که گزارش راهنمایی و رانندگی تکمیل شده و مقصر یا مسبب حادثه مشخص شده، بیمه ­گر موظف است در چارچوب زمانی که قانون بیمه­ ی اجباری شخص ثالث معین نموده، خسارات شخص زیان ­دیده را پرداخت نماید. در همین باره ماده ­ی 31 قانون فوق ­الذکر بیان می­ دارد « بیمه­ گر حسب مورد مکلف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کند ».

قانونگذار به صراحت بیان داشته که بیمه ­گر بایست نهایتاً در مهلت پانزده روز از تاریخ دریافت مدارک مربوطه نسبت به شناسایی مسبب و زیان­ دیده حادثه، خسارات را تأدیه نماید. حال ممکن است بیمه ­گر در پرداخت خسارت مقرر شده در زمان مشخص شده تأخیر یا کوتاهی نماید که در این صورت قانونگذار در ماده­ ی 33 همان قانون ضمانت اجرای عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت از سوی بیمه­ گر را مشخص نموده است؛ ماده ­ی 33 صریحاً بیان می­ کند « چنانچه بیمه­ گر به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده­ ی 31 (پرداخت خسارت زیان دیده در مهلت 15 روز ) این قانون را انجام ندهد و در پرداخت خسارت تأخیر کنند ... به پرداخت جریمه ­ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می­ شود ». در نتیجه بیمه ­گر مختار نیست بنا به دلایل واهی و بعضا کذب پرداخت خسارت زیان دیده را به تعویق بیاندازد.

پر واضح است پس از تکمیل مدارک بالاخص کروکی و گزارش افسر راهنمایی و رانندگی و ارائه­ ی آن به بیمه­ گر راننده­ ی مسبب، در نهایت تا 15 روز کاری می ­بایست خسارت مقرر شده پرداخت شود و در غیر اینصورت مطابق با ماده­ ی 33 مذکور، به ازای هر روز تأخیر معادل نیم در هزار خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نمایند که در این مورد نیز عموم مردم با چنین رویه ­ای آشنا نیستند و حتی فرایند جبران خسارت تا چندین ماه بدون هرگونه پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طول می ­انجامد. در صورت مواجه با چنین تأخیری و عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب بیمه­ گر، زیان ­دیده می­ تواند از طریق شوراهای حل اختلاف نسبت به احقاق حقه حقوق خویش طرح دعوی نمایند.