صلاحیت شورای حل اختلاف چیست؟

بر اساس مادۀ 1 قانون شوراهای حل اختلاف، این مرجع جهت حلِ اختلاف و صلح و سازش بین اشخاصِ تحت نظارت قوه قضاییه تشکیل شده است. در خصوص صلاحیت این شورا ها مادۀ 9 این قانون بیان کرده در موارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:

  • الف- دعاوی مالی تا سقف دویست میلیون ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می ‏باشند.
  • ب ـ تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
  • پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد.
  • ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
  • ث ـ ادعای إعسار از پرداخت محکومٌ ‏­به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
  • ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول مادۀ 29  قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند.
  • چ ـ تأمین دلیل
  • ح ـ جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجۀ 8 باشد.

صلاحیت ذکر شده در مادۀ 9 این قانون، بر طبق مادۀ 10 همین قانون تعدیل شده و برخی موارد در صلاحیت سایر مراجع قرار گرفته است.

مطلب حقوقی-آموزشی که اختیار دارید توسط متخصصین صلح؛ مرجع حقوقی ایران (دارای کپی رایت) تهیه شده و بصورت دوره ای به روز رسانی و ویرایش می شود. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این مطلب بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل یا کارشناس رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.