دفاتر ازدواج و طلاق شهر فردوس

دفتر ازدواج و طلاق شماره 7فردوس در استان خراسان جنوبی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 7فردوس در استان خراسان جنوبی

سردفتر:مجید انصاری

آدرس:خراسان جنوبی -فردوس -خیابان مطهری- نبش مطهری8 - کد پستی: 9771878199
دفتر ازدواج و طلاق شماره 15فردوس در استان خراسان جنوبی

دفتر ازدواج و طلاق شماره 15فردوس در استان خراسان جنوبی

سردفتر:محمدرضا سعیدزاده

آدرس:خیابان طالقانی - پلاک 10 - کد پستی: 9771663681

دفاتر اسناد رسمی شهر فردوس

دفتر اسناد رسمی شماره 1فردوس در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 1فردوس در استان خراسان جنوبی

سردفتر:حمید صادق

آدرس:فردوس بلوار جمهوری اسلامی جنب اداره گاز - کد پستی: 9771883194
دفتر اسناد رسمی شماره 35فردوس در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 35فردوس در استان خراسان جنوبی

سردفتر:حسین زینلی

آدرس:فردوس خیابان شهید مطهری نبش شهید مطهری 10 - کد پستی: 8198993341
دفتر اسناد رسمی شماره 12فردوس در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 12فردوس در استان خراسان جنوبی

سردفتر:تکتم سادات دولتی

آدرس:استان خراسان جنوبی - شهرستان فردوس - خیابان امام خمینی -پاساژ زعفرانیه - پلاک 40 - کد پستی: 9771994145
دفتر اسناد رسمی شماره 14فردوس در استان خراسان جنوبی

دفتر اسناد رسمی شماره 14فردوس در استان خراسان جنوبی

سردفتر:سمیه حسینی

آدرس:فردوس ابتدای خ طالقانی - کد پستی: 9771663683

دفاتر پلیس+10 شهر فردوس

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 5115341فردوساستان خراسان جنوبی

دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+10) شماره 5115341فردوساستان خراسان جنوبی

آدرس:خراسان جنوبی - فردوس - فردوس – تقاطع بلوارجمهوری اسلامی وبلواربعثت شمالی دفتر خدمات الکترونیک انتظامی

کلانتری های شهر فردوس

ایستگاه بازرسی گلشن فردوس استان خراسان جنوبی

ایستگاه بازرسی گلشن فردوس استان خراسان جنوبی

آدرس:کیلومتر 5 محور فردوس به بشرویه ورودی شهر
یگان امداد فردوس استان خراسان جنوبی

یگان امداد فردوس استان خراسان جنوبی

آدرس:خیابان امام خمینی (ره) - جنب میدان 15 خرداد
کلانتری مرکز فردوس استان خراسان جنوبی

کلانتری مرکز فردوس استان خراسان جنوبی

آدرس:فلکه ورودی شهر نهبندان مستقر در ستاد فرماندهی شهرستان
بخش شوسف فردوس استان خراسان جنوبی

بخش شوسف فردوس استان خراسان جنوبی

آدرس:بخش شوسف 30 کیلومتری نهبندان به بیرجند
پاسگاه انتظامی سهل آباد فردوس استان خراسان جنوبی

پاسگاه انتظامی سهل آباد فردوس استان خراسان جنوبی

آدرس:استان خراسان جنوبی - روستای سهل آباد 90 کیلومتری نهبندان به بیرجند