فروش ملکیت مشاعی به صاحبان سرقفلی

پرسش

با سلام.مالک ملکی780متری که واجد مغازه های سرقفلی میباشد تصمیم به فروش ملکیت مغازه ها به مغازه داران می نماید که عده ای می خرند و عده ای خیر . ما هم 84متر مغاره را بصورت 6 دانگ سندی با مالک مبایعه نامه می نویسیم ولی در دفتر خانه حاضر نمی شود و ما عدم حضور می گیریم. در این اثنا مالک بصورت سندی کل ملک را به 4 نفر از مغازه داران می فروشد با شکایت ما 4نفر به فروش مال غیر محکوم و باید اقاله می کردند که بصورت صوری 84 متر ما را به مالک اصلی می فروشند . مالک اصلی هم محکوم به الزام سند می شود.در این زمان 4 مالک جدید موفق به دستور فروش می شوند وما هم با حکم دادگاه و وکالتنامه از مالک صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت می گیریم .حال انها دادخواست ابطال صورتمجلس تفکیکی را بدلیل تاخر از دستور فروش تنظیم کرده اند .حال ما چه کنیم؟ با تشکر

پاسخ مشاور

سلام بر شما

۱- اگر سند‌مالکیت به نام مالک اولیه شده است و وی به انتقال سند به شما محکوم شده دستور فروش موخر نمی تواند بر حقوق شما ناشی از قرارداد و حکم قطعی اثر بگذارد؛

۲-اگر محکومیت فروش به غیر هم قطعی شده باشد و همزمان رای دستور فروش ملک هم صادر و قطعی شده باشد یا باید در پرونده دستور فروش معترض ثالث شوید اگر رای قطعی قادر نشده می توانید به عنوان ثالث وارد پرونده شوید، در غیر این موارد باید اشتباه در صدور احکام‌ متعارض را به رییس دیوان عالی کشور یا در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به رییس قوه قضاییه اعلام و‌ درخواست نقض دادنامه نادرست را بدهید. 

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.