شکایت چک به صورت تضامنی

پرسش

سلام یه چک هست که امروز برگشت زدم پشت چک را دونفر امضا کردند می‌خوام از هرسه شکایت کیفری کنم. آیا این امکان وجود دارد؟

پاسخ مشاور

برابر قانون شما تنها می توانید از صادرکننده چک شکایت کیفری کنید  (علیه او‌ اعلام جرم درباره صدور چک بلامحل شود) مگر این که پشت نویسان چک مرتکب جعل، فریب یا هر اقدام مجرمانه دیگری شده باشند که بتوانید با مراجعه به دادسرا از طریق ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تعقیب و محکومیت آنان را نیز بخواهید.

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان