مزاحمت برای همسایگان در مجتمع مسکونی

پرسش

بنده درمجتمعی 140واحدی زندگی می کنم وجمعی ازمالکین ازهیئت مدیره مجتمع درخواست نصب دستگاه ATM نموده اند ومصوب هم کردن و بخشی ازمشاعات را برایگان با برق و.... به بانکی واگذارنموده اند. ازدستگاه فوق حدود90 درصدمردم -که دستگاه فوق درمشاعات ما می باشد و دریچه آن روبروی خیابان است- استفاده می کنند و.... بعضی ازمالکان مخالف بودند وبدون اطلاع انها اینکار را انجام داده اند وعلاوه برسلب اسایش وترافیک و... مخل امنیت جانی برای بنده شده است. سوال این است که این کارمالکان وهیئت مدیره قانونی بوده؟ وبنده مالک می توانم برای رفع تصرف و... دستگاه ازمالکان وهیت مدیره شکایت کنم؟ باتشکروافر

پاسخ مشاور

چنانچه مجمع عمومی ساختمان برابر اساسنامه و قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه آن تشکیل و برگزار شده باشد، مصوبه و تصمیم آن برای همه لازم الاجراست در غیر این صورت می توانید با مراجعه به بازرس یا مجمع عمومی و یا دادگاه و درخواست از ایشان، برای پی گیری خواسته خود اقدام کنید؛ همچنین حتی در صورت درست بودن مصوبه و اجرای آن، اگر از بودن آن دستگاه و استفاده از آن مزاحمت یا خطری واقعی برای شما بوجود آمده است، می توانید با مراجعه به دادسرای مستقر در محدوده محل سکونتتان، درخواست رفع مزاحمت بفرمایید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.