مهریه در ازدواج موقت: آیا در ازدواج موقت هم مهر المثل داریم یا مهر المثل فقط برای عقد دایم است؟

پرسش

با سلام و تشکر از شما، بدون این که از مهریه صحبتی شود ارتباط ازجنس عقد موقت بین دو نفر برقرار بوده است. پس از خاتمه رابطه خانم مطالبه مهریه کرده است و چون مبلغ مهریه مشخص نبوده است حالا می خواهد برای دریافت مهرالمثل شکایت کند. آیا می تواند مرد را محکوم به پرداخت مهریه کند؟

پاسخ مشاور

با عنایت به این امر که مهرالمثل مادامی تحقق می یابد که مهریه زوجه به هنگام عقد نکاح تعیین نگردیده است و با عنایت به ماده 1091 قانون مدنی « برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته می شود». حال در خصوص جاری بودن مهرالمثل در نکاح موقت با عنایت به ماده 1095ق.م در صورتی که در نکاح منقطع مهر تعیین نگردد، عقد باطل است و دیگر مهرالمثل و مطالبه آن وجاهت قانونی ندارد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.