مخالفت تنها یک فرزند برای تقسیم ارث

پرسش

سلام از هشت فرزند هفت فرزند توافق کردند که ملک پدری به فروش برسد، آیا بدون رضایت ایشان توافق آن هفت فرزند فایده ندارد؟

پاسخ مشاور

خیر یا تمامی وراث بایست رضایت داشته باشند و یا اینکه از طریق دادگاه تقسیم ترکه صورت گیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.