صدور رد دادخواست خواهان

پرسش

سلام شخصی بابت یک بدهی صوری ازم شکایت کرد، رد دادخواست شد، و قطعی. دوباره میتونه ازم شکایت کند؟

پاسخ مشاور

اگر حکم بر بی حقی خواهان صادر شده، خیر و اگر قرار رد دادخواست صادر شده است، بله می تواند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.