گرفتن مهریه کامل با توجه به باکره بودن در هنگام ازدواج

پرسش

با سپاس از شما خواستم بپرسم که خانمی می خواهد از شوهرش جدا شود و کل مهریه خود را هم می خواهد اما شوهر می گوید که آن خانم باکره نبوده بنابراین مهریه نمی دهد؟ آیا مرد به این بهانه و با این دروغ می تواند مهریه ندهد؟ دختر خانم چگونه می تواند ثابت کند که در هنگام ازدواج باکره بوده؟چون این آقا با گفتن این حرف جلوی خانواده دختر و همه آبرو ریزی کرده آیا می توان از او شکایت کرد برای توهین؟

پاسخ مشاور

ابتدا بایست گفت که هر شخصی می تواند ادعایی را علیه یا نفع دیگران اقامه کند و زوج می تواند چنین ادعایی را مطرح نماید ولیکن به صرف ادعا نمی توان ایشان را محق دانست بلکه ایشان می بایست ادعای خویش را اثبات نماید. الزامی به اثبات باکره بودن دختر نیست، بلکه دختر خانم در مقام انکار قرار دارد و زوج می بایست چنین ادعایی را اقامه کند؛ ولیکن در صورتی که زوج قادر نباشد مدعای خویش را اثبات نماید، زوجه (دختر) می تواند شکایتی مبنی بر اتهام ناروا علیه زوج اقامه کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.