اجازه پدر برای ازدواج دختر در خارج از کشور

پرسش

آیا دختر برای ازدواج کردن در خارج از کشور نیاز به اجازه پدر دارد؟

پاسخ مشاور

به استناد ماده 1041 ق.م هر دختر ایرانی با عنایت به مفاد ماده مزبور، به منظور ازدواج ملزم به اخذ اذن ولی قهری خویش می باشد. حال در صورتی که دختر ایرانی که قصد ازدواج در خارج از کشور را دارد، ملزم است موارد و شرایطی که قانونگذار نسبت به این امر را مقرر نموده اعم از مسلم شدن زوج، اخذ اذن ولی قهری تحقق یابد تا ازدواج ایشان مورد قبول مراجع اداری و حقوق ایران قرار گیرد ولیکن در غیر اینصورت دیگر از بابت ازدواج در یک کشور خارجی قادر نخواهد بود به آن ازدواج در ایران استناد و حقوق خویش را مطالبه کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.