حق فسخ ازدواج برای زن در ازدواج موقت

پرسش

آیا در ازدواج موقت (صیغه) می توان برای زن حق فسخ شرط کرد. یعنی که هر موقع که زن بخوهد بتواند صیغه را تمام کند؟

پاسخ مشاور

با عنایت به ماده 1119ق.م طرفین عقد قادر هستند هر شرطی که خلاف مقتضای عقد مزبور نباشد را در سند ازدواج ذکر کنند که در خصوص حق فسخ طرفین نکاح موقت می توان برای زن چنین حقی را متصور شد و هیچ گونه تعارضی با ذات نکاح موقت نخواهد داشت.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.