صرف نظر کردن از دادخواست مطالبه مهریه

پرسش

مراحل صرفنظر کردن از دادخواست مطالبه مهریه چگونه است؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوجه در هر مرحله از دادرسی مطالبه مهریه خواستار انصراف از آن باشد، مخیر است نسبت به استرداد دعوی خویش اقدام کند و به موجب آن دعوای مزبور مختومه می شود ولیکن این بدین معنا نمی باشد که زوجه نتواند مجدد دادخواست مطالبه مهریه اقدامه کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.