انتقال سند سبز خودرو بصورت صوری

پرسش

آیا می توان ماشینی را که سند سبز آن را به صورت صوری منتقل کرده اند برای مهریه توقیف کنم

پاسخ مشاور

مستند به ماده 218 قانون مدنی مه مقرر می دارد « هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». ابتدا بایست صوری بودن انتقال را اثبات نمود و پس از اثبات آن و صدور رأی بر محکومیت مالی مدیون، نسبت به توقیف آن خودرو اقدام نمود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.