پرداخت مهریه دختر باکره

پرسش

آیا اگر با مراجعه به پزشکی قانونی اثبات شود که زوجه باکره است آیا نصف مهریه را می گیرد یا تمام آن را؟

پاسخ مشاور

در صورتی که حتی زوجه باکره بوده ولیکن نزدیکی حادث گردیده باشد، زوجه مستحق تمام مهریه می باشد و در صورتی که نزدیکی نیز صورت نگرفته باشد، زوجه مستحق نصف مهریه می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.