بخشیدن مهریه

پرسش

چگونه می توان مهریه را بخشید؟

پاسخ مشاور

زوجه با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به موجب اراء نامه تنظیمی نسبت به بخشش مهریه خویش اقدام یا در محکمه نسبت به ابراء آن اقدام می کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.