طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه به دلیل بیماری غیر قابل درمان او

پرسش

اگر زوجه در حین ازدواج دچار بیماری صعب العلاجی بوده باشد و کتمان نموده باشد، آیا زوج از پرداخت مهریه معاف می گردد؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 1124 قانون مدنی که مقرر می دارد « عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد». حال در صورتی که بیماری صعب العلاج در حال عقد نکاح وجود داشته، زوج می تواند دادخواست فسخ نکاح را اقامه که در این صورت اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد زوجه مستحق مهریه نمی باشد و در صورت نزدیکی، مستحق مهرالمثل می باشد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.