گرفتن مهریه از پدر شوهر و

پرسش

آیا می توان مهریه را از پدر شوهر مطالبه کرد واموال وی را توقیف کرد؟

پاسخ مشاور

دین از بابت پرداخت مهریه صرفاً بر ذمه زوج می باشد و در صورت فوت زوج، زوجه می تواند از ماترک ایشان مطالبه نماید و در صورت فقدان ماترک، نمی توان مطالبه مهریه را از اموال ولی قهری مورث تقاضا نمود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.