توقیف مجدد ملک مستثنیات دین

پرسش

آیا خانه ای که از طرف دادگاه جزو مستثنیات دین قرارگرفته می شود مجددا توقیف کرد؟

پاسخ مشاور

مادامی که اعسار زوج پذیرفته شد و ملک مسکونی محل اقامت مدیون شامل مستثنیات دین قرار گیرد، دیگر قادر به توقیف آن نیست مگر اینکه مَلی بودن زوج (وضعیت مناسب مالی شوهر) متعاقباً مورد اثبات قرار گیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.