فرار از دین پرداخت مهریه

پرسش

حکم فرار از دین شوهر چیست؟

پاسخ مشاور

مستند به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در صورتی که رأی محکومیت مالی زوج از بابت پرداخت مهریه زوجه صادر گردد، پس از آن هر گوه نقل و انتقال مشمول فرار از دین محسوب و باطل است.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.