انتقال ماشین برای فرار از پرداخت مهریه

پرسش

مرد یکماه بعد از اجرا گذاشتن مهریه ماشینشو به نام خواهرش کرده. آیا فرار از دین نیست؟

پاسخ مشاور

از تاریخ صدور اجرائیه مبنی بر توقیف اموال زوج، هرگونه نقل و انتقال و فروش مشمول فرار از دین محسوب می گردد. و در خصوص مستثنیات دین مادامی که زوج از آن منتفع می گردد را شامل می شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.