آیا ملک موروثی فاقد سند که با قولنامه دستی به دیگر وراث فروخته شده قابل توقیف برای مهریه می باشد ؟

پرسش

در صورتی که ماترک متوفی پیش از انحصار ورثه از طریق قولنامه به سایر وراث بفروش رسد، می توان نسبت به آن از بابت مطالبه مهریه دادخواست توقیف اموال داد؟

پاسخ مشاور

زوجه می تواند نسبت به اموال بجامانده متوفی یا سهمی از سهم الارث ورثه ای که مدیون زوجه می باشد، وارد ردیف سایر طلبکاران شخص مدیون قرار گیرد با این تمایز که مهریه زوجه از جمله دیون ممتازه و با حق اولویت در پرداخت محسوب می گردد و ابتدا بایست پرداخت شود. حال در صورتی که یکی از وراث سهم خود را به موجب مبایعه نامه به سایر وراث انتقال یا بفروشد، زوجه مشروط بر اثبات دین خود و صدور رای بر محکومیت مالی مدیون دادخواست توقیف اموال بگیرد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.