طلاق و دریافت نفقه و مهریه به خاطر عدم تعادل روانی زوج

پرسش

اگر زوج درگیر بیماری روانی باشد و توان ادامه زندگی مشترک از زوجه خارج شده باشد، در این صورت به چه نحو زوجه می تواند نسبت به طلاق و مطالبه مهریه، نفقه اقدام کند؟

پاسخ مشاور

مستند به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی مادامی که نفقه زوجه پرداخت نگردید یا به موجب بیماری روانی و شخصیتی زوج استمرار زندگی مشترک موجبی بر عسر و حرج زوجه قلمداد گردد، ایشان می تواند مستند به مواد مزبور و مدارک پزشکی یا شهودی که وضعیت حال زوج را شهاددت دهند اقامه دعوی طلاق نماید و به موجب آن دلایل دادخواست مطالبه مهریه و نفقه را نیز اقامه نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.