تغییر و تبدیل مهریه بعد از عقد

پرسش

آیا امکان داردپس از عقد ازدواج مورد مهریه را تغییر یا تبدیل نمود؟

پاسخ مشاور

هیچ گونه منعی ندارد و زوجین می توانند با توافق لاحق نسبت به تغییر یا تبدیل مهریه زوجه از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام و مورد مهریه مؤخر را قید نمایند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.