گرفتن چک از داماد به جای مهریه

پرسش

در صورتی که از بابت قید مهریه زوجه، چکی به مبلغ دلخواه زوجه و بدون تاریخ قید گردد، می توان آن را مطالبه کرد؟

پاسخ مشاور

مستند به ماده 1078 قانون مدنی « هر چیزی که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد» و نیز ماده 1079 قانون مدنی « مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود، معلوم باشد». در نتیجه در صورتی که چنین مهری در سند ازدواج قید گردد منعی ندارد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.