گرفتن مهریه بعد از طلاق تولفقی

پرسش

اگر زوجین به موجب طلاق توافقی نسبت به طلاق مبادرت نمایند، آیا زوجه می تواند پس از صدور رأی طلاق توافقی نسبت به مطالبه مهریه خویش اقدام کند؟

پاسخ مشاور

سرشت دادخواست طلاق توافقی یا صدور گواهی عدم امکان سازش، بر پشتوانه بخشش و ابراء مهریه یا پرداخت مبلغی از سوی زوج به زوجه می باشد و در صورتی که زوجه به موجب طلاق مهریه خویش را ابراء ننموده باشد، حتی پس از طلاق نیز می تواند نسبت به مطالبه آن اقدام کند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.