مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

پرسش

آیا اداره ثبت می تواند بدون اخطار قبلی و احضار اقدام به توقیف حقوق بابت مهریه کند؟

پاسخ مشاور

زوجه به موجب سند ازدواج می تواند از طریق اجرای ثبت و به صرف ارائه سند ازدواج مشروط بر اینکه مطالبه مهریه عندالمطالبه باشد و اموالی از زوج معرفی نماید، تقاضای صدور اجرائیه مبنی بر توقیف اموال زوج را نماید.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.