مطالبه مهریه مادر از پدر

پرسش

آیا فرزندان می توانند بعد از فوت مادر مهریه او را از پدر مطالبه کنند؟

پاسخ مشاور

مهریه زوجه از جمله ماترک ایشان محسوب می گردد، و در صورتی که زوجه فوت نماید، ورثه ایشان اعم از فرزندان و سایر وراث قادر به مطالبه آن از زوج می باشند.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.