مطالبه مهریه از أموال متوفی

پرسش

آیا زوجه می تواند جدای از ارث خود از مرحوم مهریه خود را نیز مطالبه کند؟

پاسخ مشاور

مهریه زوجه از جمله دیون ممتازه بر ذمه زوج محسوب می شود و در صورتی که زوج فوت نماید و مهریه زوجه پرداخت نشده است، در این صورت پیش از تقسیم ماترک، ابتدا بایست مهریه زوج پرداخت گردد سپس مابقی ماترک میان وراث به نسبت حصه تقسیم می گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.