مطالبه ارث و مهریه و نفقه بعد از مرگ شوهر

پرسش

زوجه به چه طریقی می تواند در صورت فوت زوج، مهریه، نفقه و سهم الارث خویش را مطالبه کند؟

پاسخ مشاور

پس از فوت زوج، زوجه از بابت سهم الارث خویش در صورت وجود فرزند یک هشتم ارث می برد، و از بابت مطالبه مهریه و نفقه خویش بایست دادخواست اضافی خویش را در دادخواست انحصار ورثه ماترک زوج قید تا محرز و ابتدا بایست دین از بابت مهریه و نفقه پرداخت گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.