شهادت شهود و دادخواست اصلاحیه مهریه در سند ازدواج

پرسش

در چه صورت می توان با وجود شهود دادخواست اصلاحیه سند ازدواج را اقامه نمود؟

پاسخ مشاور

اصل بر صحت مطالب مندرج در سند ازدواج از جمله مهریه و شروط ضمن عقد ازدواج می باشد مگر اینکه یکی از طرفین مدعی خلاف آن باشد که در این صورت با عنایت به مستندات از جمله شهادت شهود می توان خلاف مطالب مندرج در سند ازدواج را اثبات نمود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.