شاهد برای تصحیح مهریه در سند ازدواج

پرسش

در صورتی که زوجه ادعایی برخلاف مهریه مندرج در سند ازدواج داشته باشد و نسبت به این ادعا شهودی داشته باشد، چه باید کرد؟

پاسخ مشاور

اصل بر پرداخت یا مطالبه مهریه ای که در سند ازدواج قید شده می باشد مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد بدین صورت زوجه با ارائه دادخواستی مبنی بر اصلاح آن و مستند به شهادت شهود در صورت این که بتواند ادعای خود را اثبات کند مهریه درج شده اصلاح می شود

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.