پیامک مبنی بر پیش خرید سکه برای رد دادخواست اعسار مهریه

پرسش

اگر زوج به موجب پیامک پیش خرید سکه شده کرده باشد، این امر می تواند موجبی بر رد دادخواست اعسار زوج گردد؟

پاسخ مشاور

در صورتی که زوجه ادعایی خلاف دادخواست زوج مبنی بر اعسار داشته باشد و ادعای خویش را مستند به پیامک نمایند نمی توان به صرف چنین پیامکی دادخواست اعسار زوج را رد نمود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.