آیا می توان برای پرداخت مهریه شرط گذاشت یا زمان تعیین کرد؟

پرسش

در صورتی که زوج برای پرداخت مهریه زوجه شروطی را قید کند و زمان تعیین کند، آیا این شروط لازم الاجراست؟

پاسخ مشاور

زوج تنها در صورت توافق با زوجه می تواند نسبت به این امر اقدام کند و تا مادامی که توافقی حاصل نگردد، زوج ملزم به پرداخت مهریه می باشد مگر اینکه دادخواست اعسار مشارالیه پذیرفته شود که به نحو تقسیط پرداخت گردد.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.